Ernstig verwijtbaar gedrag van werknemer (nevenwerkzaamheden tijdens ziekte) of van werkgever (schending van re-integratieverplichtingen)?
Ook volledige transitievergoeding bij ontslag kort vóór de AOW-gerechtigde leeftijd
Opzegging tijdens proeftijd van arbeidsovereenkomst met arbeidsongeschikte werknemer in strijd met discriminatieverbod?
Dienstjaren bij vorige werkgever tellen niet mee bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding
1 51 52 53

Wij werken onder andere met