Wettelijk minimumloon omhoog per 1 ja...
7 november 2018

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon (WML) en het minimumjeugdloon gaan 1 januari 2019 met 1,34% omhoog. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs in de Staatscourant gepubliceerd. Het bruto WML voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2019: € 1.615,80 per maand (juli 2018: […]

Ontslag wegens niet meewerken aan re-...
4 november 2018

De kantonrechter ontbond op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werkneemster wegens het niet nakomen van re-integratieverplichtingen, ondanks dat het UWV eerder in een deskundigenoordeel had gesteld dat de werkneemster kritisch mocht staan tegenover re-integratie in passend werk bij een andere werkgever, omdat niet aannemelijk was dat de werkgever zelf geen passende […]

Overgang naar payrollbedrijf na drie ...
29 oktober 2018

Een werknemer die na drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst tekende met een payrollbedrijf, waarna hij als payrollwerknemer te werk gesteld werd bij zijn voormalige werkgever, was voor onbepaalde tijd in dienst bij de werkgever omdat de payrollconstructie was gehanteerd met het enkele doel om onder de bescherming van de ketenregeling uit te komen, […]

Ernstig verwijtbaar gedrag van werkne...
29 oktober 2018

Dat de arbeidsongeschikte werkneemster nevenwerkzaamheden tijdens ziekte heeft verricht komt niet vast te staan. Omdat de werkgever niet aan zijn re-integratieverplichtingen heeft voldaan is het de werkgever die ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, zodat de werkneemster recht heeft op een billijke vergoeding. Bij een school werkt gedurende drie dagen per week een docente maatschappijleraar. Deze docente […]

1 2 3 4

Wij werken onder andere met