Geen regres van wegens loonsanctie tijdens derde ziektejaar betaald loon
Ontslag wegens seksuele affaire met de vrouw van een ondergeschikte
Geen ontslag voor arbeidsongeschikte werknemer die vasthoudt aan overdreven klachten
Werkgever mag betaling van Ziektewetuitkering niet stopzetten
1 2 3 4 5 59

Wij werken onder andere met