Gewijzigde regeringsplannen voor verl...
28 december 2018

http://bit.ly/2BMoYM8

Extra eisen aan vervallen van niet op...
15 december 2018

De vakantiedagen van een werknemer kunnen niet vervallen door het enkele feit dat de werknemer zijn vakantiedagen niet heeft opgenomen. De vakantiedagen vervallen alleen als de werkgever kan bewijzen dat hij de werknemer er toe aangezet heeft om de vakantiedagen tijdig op te nemen, nadat hij de werknemer eerst heeft voorgelicht over de gevolgen van […]

Eindejaarsbrief 2018
11 december 2018

Het einde van het jaar nadert en 2019 staat alweer voor de deur. Daarom is het goed om na te gaan wat u op het gebied van uw salarisadministratie en personeelszaken nog dit jaar moet regelen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2019, maar andere zaken vragen juist om uitstel tot in het nieuwe jaar. […]

Geen eenzijdige wijziging van privé-g...
8 december 2018

Een bank had aan werknemers een leaseauto ter beschikking gesteld, met het recht van privégebruik. Omdat geen sprake was van een voldoende zwaarwichtig belang mocht de bank niet de leaseregeling zodanig wijzigen dat het recht op terbeschikkingstelling van een auto van de zaak verviel. Bij een bank gold een autoleaseregeling die met zich meebracht dat […]

1 2 3 4 5 6

Wij werken onder andere met