Opvolgend werkgeverschap ook bij opvo...
2 december 2018

Als sprake is van een opvolging van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd bij verschillende werkgevers die geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn, moet voor de berekening van de duur van de opzegtermijn met de duur van beide arbeidsovereenkomsten rekening worden gehouden. Een fabrikant in sportartikelen was in 2013 failliet gegaan en had daarna een doorstart […]

Geen nieuwe loondoorbetalingsverplich...
21 november 2018

Het UWV had de WGA-uitkering van een werknemer ten onrechte slechts gedeeltelijk uitbetaald vanwege het feit dat de werkgever loon aan de werknemer verschuldigd zou zijn. De aangepaste werkzaamheden die de werknemer verrichtte leverde geen wijziging van de bedongen arbeid op. Bij de nieuwe uitval wegens ziekte was daarom niet opnieuw loon tijdens ziekte verschuldigd. […]

Inschakelen bureau voor onderzoek naa...
14 november 2018

Het feit dat de werkgever voor een onderzoek naar intimidatie door een werknemer een onderzoeksbureau inschakelde dat niet beschikte over een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, betekende niet dat de werkgever handelde in strijd met het privacyrecht (AVG). Bij een non-profit organisatie werkt een manager waar de werkgever al binnen […]

WBSO-aanvraag 2019 voor 30 november i...
7 november 2018

U kan nog tot 30 november aanstaande uw aanvraag voor WBSO indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) indien u per 1 januari 2019 van de regeling gebruik wilt maken. De aanvraag moet namelijk uiterlijk één maand voor de start van de werkzaamheden in worden gediend. Voor zelfstandigen geldt dat de aanvraag WBSO voor 1 januari 2019 […]

1 2 3 4

Wij werken onder andere met