Werknemer die op staande voet is onts...
25 maart 2019

Het ontslag op staande voet van een zieke werknemer die hardnekkig weigerde om re-integratiewerkzaamheden te verrichten was rechtsgeldig. Omdat de werknemer wel altijd goed had gefunctioneerd en vanwege diens persoonlijke omstandigheden had de werknemer desondanks recht op de helft van de transitievergoeding. In het restaurant van een hotel werkte een werknemer in de functie van […]

Geen onderbreking ziektegeval, dus ge...
17 maart 2019

Ondanks dat de bedrijfsarts geoordeeld had dat geen sprake meer was van uit ziekte voortvloeiende beperkingen tot het verrichten van arbeid en dat de werkneemster vervolgens opnieuw ziek uitviel nadat meer dan vier weken waren verstreken, was geen sprake van een ononderbroken ziektegeval omdat de werkneemster in de tussenliggende periode niet in staat was om […]

Ononderbroken ziektegeval, dus geen n...
17 maart 2019

Als sprake is van een hersteldmelding gevolgd door een nieuwe ziekmelding is sprake van een nieuw ziektegeval als de werknemer in de tussenliggende periode gedurende tenminste vier weken geschikt was voor zijn eigen werk in volle omvang. De werkgever moet in dat geval het loon tijdens ziekte aan de werknemer doorbetalen gedurende een nieuwe periode […]

Geen ononderbroken ziektegeval, dus g...
16 maart 2019

Als sprake is van een hersteldmelding gevolgd door een nieuwe ziekmelding is sprake van een nieuw ziektegeval als de werknemer in de tussenliggende periode gedurende tenminste vier weken geschikt was voor zijn eigen werk in volle omvang. De werkgever moet in dat geval het loon tijdens ziekte aan de werknemer doorbetalen gedurende een nieuwe periode […]

1 2 3 4 9

Wij werken onder andere met