Werkgever hoeft slapend dienstverband...
30 juni 2019

Een werkgever hoefde de arbeidsovereenkomst met een werknemer, die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt was, niet op te zeggen. Ook niet in verband met het vooruitzicht dat het UWV aan de werkgever een compensatie voor de transitievergoeding zou gaan betalen. Bij een groot partycateringbedrijf werkte sinds 1975 een werknemer in de functie van chef de […]

Subsidieregeling praktijkleren
28 juni 2019

Geachte relatie, Met ingang van 2 juni 2019 kunt u voor studiejaar 2018/2019 weer een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de praktijkbegeleiding van een leerling of student. De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die een praktijk- of werkleerplaats verzorgen voor: Leerlingen die in het laatste schooljaar van […]

Invoering Wet Arbeidsmarkt in Balans ...
28 juni 2019

De Eerste Kamer heeft de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. De wet zal vanaf 1 januari 2020 in werking treden. Wat houdt de Wet op hoofdlijnen in? Het doel dat de politiek heeft met de WAB is ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkt meer in balans is. Men beoogt met de wet te bereiken […]

Werkgever moet stukken overleggen waa...
25 juni 2019

Een werkgever die de verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds betwistte, kon niet volstaan met de stelling dat de bewijslast ter zake van de verplichte aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds berust. Van de werkgever mocht worden verwacht dat hij zijn verweer zou onderbouwen met overlegging van stukken en gegevens uit zijn administratie. Het bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer […]

1 2 3 11

Wij werken onder andere met